DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft.
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló laboratórium
Akkreditáló szerv:Nemzeti Akkreditáló Hatóság
Akkreditálási okiratszám:NAH-1-1798/2021
Akkreditált tevékenység:
Szénkémiai Anyagvizsgáló Főosztály:

1. Feketeszén; Kőszén; Koksz; Szilárd bio-tüzelőanyag; Szilárd újrahasznosítható, tüzelőanyag; Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok; Kátrány, kátrányolaj, mosóolaj, fűtőolaj; Kátrány, kátrányolaj, mosóolaj; Fűtőolaj; Víz (felszíni és felszín alatti víz, szennyvíz); Víz (szennyvíz); Víz (felszíni és felszín alatti víz); Víz (felszíni és felszín alatti víz, szennyvíz; Szilárd anyag, talaj, üledék; Szennyvíziszap; Talaj, iszap, üledék; Talaj, kezelt biohulladék, iszap; Iszap, kezelt biohulladék, talaj és hulladék; Munkahelyi levegő; Környezeti levegő; Helyhez kötött pontforrás véggáza; Levegő; Aromás szénhidrogénelegy; Fűtőgáz laboratóriumi vizsgálata

2. Szilárd bio-tüzelőanyag; Koksz; Kőszén, feketeszén; Víz (felszíni és felszín alatti víz, szennyvíz) mintaelőkészítése

Környezetvédelmi és Kémiai Anyagvizsgáló Főosztály:

3. Alumínium és alumínium ötvözetek; Cink és cinkötvözetek; Égetett mész; FeB; FeCr; FeMn; FeMo; FeSi; FeTi; FeV; Folypát; Folytatólagos tűzi-mártó eljárással bevont acél; Helyhez kötött légszennyező pontforráson kibocsátott szennyezőanyagok; Hulladék; Hulladékok desztillált vizes kivonata, folyékony hulladékok, folyékony iszapok, szilárd iszapok vizes kivonata, hulladék depóniák csurgalék vize; Iszap, kezelt hulladék, üledék, talaj; Iszap, hulladék, talaj; Ivóvíz, felszín alatti víz; Ivóvíz; Kőanyaghalmazok; Környezeti levegő; Ötvözött acél; Mészkő, dolomit, égetett mész, filterpor, mészhidrát; Munkahelyi levegő; Öntöttvas, nyersvas; Ötvözetlen és gyengén ötvözött acél; Réz és rézötvözetek; Szennyvíz; Szennyvíziszap; Szilárd biotüzelőanyagok; Talaj, iszapszerű talaj; Természetes és feldolgozott vasérc, vasérc koncentrátumok és agglomerátumok, tömörítvények, ferrumhordozók; Vizek (felszíni vizek, felszín alatti vizek, vízellátó- és vízelőkészítő üzemek üzemi vizei, szennyvizek), vizes kivonat; Vizek (ivóvíz, szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz); Vizek (ivóvíz, higított szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz, ipari víz); Vizek (ivóvíz, szennyvíz, szennyvízkezelő üzemek be-, kilépő vizei, felszíni és felszín alatti víz, ipari víz); Vizek (ivóvíz, felszíni és felszín alatti, csurgalék és szennyvizek), hulladék kivonat; Vizek (ivóvíz, felszíni és felszín alatti, csurgalék és szennyvizek); Vizek (ivóvíz, gyengén szennyeződött felszíni és felszín alatti víz); Vizek (szennyvíz, felszíni víz), vizes kivonat; Vizek (ivóvíz, szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz, nyersvíz), vizes kivonat; Vizek (ivóvíz, szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz, nyersvíz, ipari víz), vizes kivonat; Vizek (ivóvíz, szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz, nyersvíz, ipari víz, kezelt ipari és kommunális szennyvíz); Vizek (ivóvíz, szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz, nyersvíz, ipari víz); Vizek (ivóvíz, felszíni víz, felszín alatti víz, vezetékes víz); Vizek (ivóvíz, ivóvíz ellátásban használt nyers-, és kezelt vizek, ipari és technológiai vizek, fürdővíz, szennyvíz és használt vizek, használati melegvíz, hűtőtorony vizek); Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, talajvíz, felszíni víz, szennyvíz, csurgalékvíz), vizes kivonat; Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, talajvíz, felszíni víz, szennyvíz); Vizek (esővíz, felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz, kommunális és ipari szennyvíz), folyékony iszap, vizes kivonat; Vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz, hűtőtorony víz); Vizek (nyersvíz, szennyvíz); Vizek (ivóvíz, szennyvíz) laboratóriumi vizsgálata

4. Belső téri mesterséges megvilágítás; Helyhez kötött légszennyező pontforráson kibocsátott szennyezőanyagok; Vizek (felszíni, felszín alatti víz, ivóvíz, technológiai vizek, használati melegvíz); Ivóvíz, felszín alatti víz; Környezeti zaj (üzemi, szabadidős és építési zajforrás zajkibocsátása és zajterhelése); Külső téri munkahelyi mesterséges világítás; Munkahelyi klímaparaméterek; Munkahelyi rezgés (egésztestre ható rezgésexpozíció); Munkahelyi zaj (munkavállalót érő zajexpozíció); Munkahelyi levegő; Szennyvíz; Vizek (felszíni és felszín alatti víz, ipari víz, használati melegvíz, hűtőtorony víz, szennyvíz); Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, természetes/édesvizek, szennyvizek); Vizek (ivóvíz, ivóvíz ellátásban használt nyers-, és kezelt vizek, ipari és technológiai vizek, fürdővíz, szennyvíz és használt vizek, használati melegvíz, hűtőtorony vizek); Vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz, mesterséges fürdővíz, hűtőtorony víz, szennyvíz); Vizek (esővíz, felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz, mesterséges és természetes fürdővíz, kommunális és ipari szennyvíz, használati melegvíz, hűtőtorony víz), folyékony iszap; Vizek (ivóvíz, fürdővíz, szennyvíz) helyszíni vizsgálata

5. Acél, nyersvas és öntöttvas; Felszín alatti víz; Felszíni víz (folyók, patakok); Ferrobór; Ferroötvözők; Helyhez kötött légszennyező pontforráson kibocsátott szennyezőanyagok; Hulladék; Hulladék (szilárd és folyékony hulladék, iszap, kőanyaghalmaz); Iszap; Iszap, hulladék, talaj; Iszap, kezelt hulladék, talaj; Ivóvíz; Környezeti levegő; Munkahelyi levegő, környezeti levegő; Munkahelyi levegő; Szennyvíz; Szilárd anyagok (környezeti és technológiai eredetű anyagok, fémötvözetek); Talaj; Talaj, iszapszerű talaj; Természetes és feldolgozott vasérc, vasérc koncentrátumok és agglomerátumok, tömörítvények, ferrumhordozók; Vizek (ivóvíz, szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz, nyersvíz, ipari víz); Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, fürdővíz, felszíni vizek, szennyvíz, technológiai vizek, használati melegvíz, hűtőtorony vizek) mintavétele, mintaelőkészítése

Spektrometriai Anyagvizsgáló Főosztály:

7. Acél; Acél, vas; Alumínium és alumínium ötvözetek; Fémes anyagok; Kőanyaghalmazok; Nyersvas; Öntöttvas; Ötvözetlen és gyengén ötvözött acél; Ötvözött acél; Salakok; Szilárd anyagok; Talaj- és kőzetminták; Természetes és feldolgozott vasérc, vasérc koncentrátumok és agglomerátumok, tömörítvények, ferrumhordozók laboratóriumi vizsgálata

8. Acél és nyersvas; Ferrumhordozók; Salakok mintaelőkészítése

Mechanikai Anyagvizsgáló Főosztály:

9. Fémek; Fémek és hegesztett kötések; Ötvözött és ötvözetlen acélból készült kötőelemek mechanikai tulajdonságai; Termikus vágás laboratóriumi vizsgálata

Metallográfiai és Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Főosztály:

10. Acél; Fémek; Bevonatolt felületek; Nemvezető bevonatok nemmágneses, áramvezető alapfémen; Fémek felülete; Fémek és hegesztett kötések; Fémek, lemeztermékek; Fémek, öntvények, kovácsdarabok; Ferromágneses alapú gyártmányok; Öntöttvas laboratóriumi vizsgálata

11. Fémek; Fémek és hegesztett kötések; Fémek, lemeztermékek; Fémek, öntvények, kovácsdarabok; Ferromágneses alapú gyártmányok helyszíni vizsgálata

Akkreditált vizsgálati módszereket részletező okirat megtekintése
Érvényesség ideje:2026.11.04.

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált kalibrálólaboratórium
Akkreditáló szerv:Nemzeti Akkreditáló Hatóság
Akkreditálási okiratszám:NAH-2-0330/2021
Akkreditált tevékenység:
Kalibrálólaboratórium:

1. Hosszúság laboratóriumi és helyszíni kalibrálás

2. Hőmérséklet laboratóriumi és helyszíni kalibrálás

3. Idő és frekvencia laboratóriumi és helyszíni kalibrálás

4. Kémiai (gázösszetétel) laboratóriumi és helyszíni kalibrálás

5. Nyomás és vákuum laboratóriumi kalibrálás

6. Tömeg laboratóriumi és helyszíni kalibrálás

7. Villamos mérés DC és AC laboratóriumi és helyszíni kalibrálás

Akkreditált kalibrálási módszereket részletező okirat megtekintése
Érvényesség ideje:2026.07.29.